Χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη σε όλο το κόσμο!

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Ως άνθος αμάραντον και δένδρον ευσκιόφυλλον πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων του Άγιου Πνεύματος γίνεται η ψυχή σου όταν λέγης·

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Λέγε την ευχήν και άφησε την χάριν του Άγιου Πνεύματος να εισέλθη εις τα βάθη της ψυχής σου. Γίνε τότε άγρυπνος θυρωρός του οίκου της ψυχής σου και θεατής των ενεργειών του Άγιου Πνεύματος και λέγε μετ’ ευφροσύνης·

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Το Πνεύμα το Άγιον είναι η ευλογία όλου του κόσμου.

Το Πνεύμα το Άγιον είναι το φως και η ζωή της ψυχής, η όποια ανυμνεί και δοξολογεί από τα βάθη αυτής το Όνομα της Αγίας Τριάδος. Αμήν.

Απόσπασμα από το βιβλίο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ιερά Μονή Καρακάλλου Άγιον Όρος

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη

× How can I help you?