Εδώ γίνεται η αποστολή Δηλώσεων Σχολικών Καρτών Covid-19 για την διευκόληνσή σας.

Αποστολή αρχείων